بـرنـامــه آتــی
*********

جلسه هفتگي صبحهاي جمعه
ساعت 8 صبح تا 10

زیارت عاشورا: حاج حسین ارضی
سخنـرانی استـاد علــوی تهـرانـی
موضوع: مکـارم اخـلاق
مداحی:
حـاج مصطفی سماواتی
مکان: خ کارگرشمالی، خ فاطمی‌غربی، خ اعتمادزاده
حسـینیـه آیـت الله علـوی تهـرانـی

 

 

 

 

امتحان امت پیامبر (ص)

تنها فرقۀ اهل نجات

ولایت شرط قبولی اعمال

یقین به ولایت بهتر از هزار سال عبادت است