بـرنـامــه آتــی

-----------------------

جلسـه هفتـگی صبـح جمعـه
جمعـه‌ 28 تیر 98 ، ساعت 8 تا 10 صبح 

زیارت عاشورا: حاج حسین ارضی
سخنـرانـي استـاد علــوی تهـرانـی
با موضوع: مکـارم اخـلاق
مداحی: حاج مصطفی سماواتی

مکان: خ کارگرشمالی، خ فاطمی‌غربی، خ اعتمادزاده
حسـینیـه آیـت الله علـوی تهـرانـی

 

 

 

 

مرگ به سبک جاهلیت

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

اجر صبوری حضرت ایوب (ع)

اولی الامر در کلام پیامبر ص