عنوان مطلب : روز چهارم محرم الحرام - 96

تاریخ انتشار : 03 مهر 1396

خلاصه مطلب :    کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : روز سوم محرم الحرام - 96

تاریخ انتشار : 02 مهر 1396

خلاصه مطلب :    کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : روز دوم محرم الحرام - 96

تاریخ انتشار : 01 مهر 1396

خلاصه مطلب :    کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : روز اول محرم الحرام - 96

تاریخ انتشار : 01 مهر 1396

خلاصه مطلب :    کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب اول محرم الحرام - 96

تاریخ انتشار : 30 شهریور 1396

خلاصه مطلب :

در سال گذشته (محرم_۱۳۹٥ )، به عوامل تغییر مردم کوفه پرداختیم و علت دست کشیدن آنها از حضرت سیدالشهداء (ع) را بررسی کردیم.در طول این بحث اعتقادی و کاربردی، ۹ عامل اصلی در انحراف مردم کوفه مطرح شد.امسال...