فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه ٣٧

تاریخ انتشار : 28 مهر 1397

خلاصه مطلب :

درخواست حضرت زین العابدین از حضرت حق این بود: «اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي». در توضیح معنای وفور النیة، سه وجه را عرض کردم:وجه اول: برخی گفتند مراد از وفور نیت، رسیدن اخلاص به ح...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 36

تاریخ انتشار : 21 مهر 1397

خلاصه مطلب :

فقره دیگری از دعای حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای مکارم الأخلاق را آغاز میکنیم. درخواست حضرت از حق تعالی این است: «اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي». این عبارت را به دو گونه خ...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 35

تاریخ انتشار : 14 مهر 1397

خلاصه مطلب :

در شرح دعای مکارم الأخلاق به این فقره رسیدیدم: «وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ». به اینجا رسیدیم که امام درخواست احسن العمل دارند در حالی که قرآن میفرماید: «وَ ما خَلَقْتُ...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 34

تاریخ انتشار : 07 مهر 1397

خلاصه مطلب :

این جلسات عزاداریای که تشکیل میشود جمعیت جمع میشود. برخی شبههای را مطرح میکنند که نهایت بی انصافی هم است که مثلاً شما که عزاداری می‌کنید و این جمعیت به خیابان میآید، راه مردم بسته میشود و صدای ای...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 33

تاریخ انتشار : 18 شهریور 1397

خلاصه مطلب :

در توضیح این درخواست حضرت زین العابدین در دعای شریف مکارم الاخلاق از حضرت حق بودیم: «وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ». به مناسب بحث عمل، این بحث را مطرح میکنم. بر مبنای جهانبینی د...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 32

تاریخ انتشار : 10 شهریور 1397

خلاصه مطلب :

در توضیح این فراز از دعای شریف مکارم الاخلاق بودیم: «وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ». عرض کردم که بنا بر معارف دینی، آخرت ما یک نشئه ابدی است. زندگی در دنیا محدود است و آخرت، ابد...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 31

تاریخ انتشار : 27 مرداد 1397

خلاصه مطلب :

در توضیح این دعای حضرت امام زین العابدین از دعای شریف مکارم الأخلاق بودیم: «وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ». گفتیم که عمل ما، آخرت را میسازد. همین مبنا، فلسفه رؤیت عمل در روز قیا...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 30

تاریخ انتشار : 20 مرداد 1397

خلاصه مطلب :

در باب مُردن، دو واژه داریم. واژه اول، استعداد للموت است که در روایات آمده است إِستَعِدَّ لِلمَوتِ یعنی آماده شدن برای مردن. دومین واژهای که داریم، وَ إِعتَبِرِ المَوتَی است یعنی از مردن، عبرت گرفتن....  کلمات کلیدی :