فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 07

تاریخ انتشار : 01 دی 1396

خلاصه مطلب :

از نظر متکلمین بزرگ شیعه مانند جناب مفید و سید مرتضی، شناخت، اصل ایمان است. حقیقت ایمان، همان شناخت است.این مسأله به دو دلیل رد می‌شود، زیرا مواردی وجود دارد که شناخت هست؛ ولی ایمان نیست.1. مسأله...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 06

تاریخ انتشار : 25 آذر 1396

خلاصه مطلب :

گستردگی استعمال لغت و واژه ایمان در قرآن، به حدی است که تقریباً هیچ صفحهای از قرآن پیدا نمیشود مگر اینکه واژهای از واژههای ایمان آمده باشد؛ یا به صورت اسم و یا به صورت فعل و یا به صورت صفت. هشتصد و هش...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 05

تاریخ انتشار : 13 آذر 1396

خلاصه مطلب :

منافع دیگر ایمان عبارت است از:منفعت چهاردهم: خروج از ظلمت سوره بقره آیه شریفه 257 می‌فرماید: "خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آنها را از ظلمت‌ها، به سوی نور بیرون می&...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 04

تاریخ انتشار : 04 آذر 1396

خلاصه مطلب :

 درخواست امام زین العابدین (ع) از حضرت حق در جمله دوم #دعای #مکارم_اخلاق، عالی‌ترین #مراتب_ایمان (ایمان اکمل) است.  امام به دو دلیل چنین درخواستی را دارند: 1.  خداوند، ایمان کامل...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 03

تاریخ انتشار : 04 آذر 1396

خلاصه مطلب :

 #صلوات موجب سنگینی میزان است.  سوره انبیاء آیه ۴۷ درباره روز #قیامت می‌فرماید: "ما ترازوهای #عدل را در روز قیامت برپا می‌کنیم" این ترازوها را برای ارزیابی استاندارد #عمل نصب...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 02

تاریخ انتشار : 21 شهریور 1396

خلاصه مطلب :

 یکی از شروط اجابت #دعا، مقرون کردن خواسته به #صلوات و درود فرستادن است.  حضرت رسول (ص) می فرمایند: "درود فرستادن شما بر من، سبب #اجابت_دعا است." امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: " کسی...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 01

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1398

خلاصه مطلب :

صحیفه سجادیه از اول تا آخر فرمایش امام است. حضرت زین العابدین(ع) املاء کرده‌اند و دو فرزند ایشان حضرت باقر(ع) و جناب زید نوشته‌اند. امام صادق(ع) هر دو نسخه را با هم تطبیق داده‌اند. این...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه مقدمه

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1398

خلاصه مطلب :

مردم معمولا به چیزی گرایش پیدا می‌‌کنند که ضرورت آن را احساس کنند. اگر ضرورت چیزی را احساس نکنند به طرف آن حرکت و نسبت به آن، اقدامی نمی‌‌کنند. انگیزه پیدا کردن برای اقدام نسبت به...  کلمات کلیدی :