فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : عصر روز هشتم محرم الحرام - 97

28 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : عصر روز هفتم محرم الحرام - 97

27 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب هشتم محرم الحرام - 97

26 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بسم الله الرحمن الرحیم ویژگی چهارم شخص غیور،  این است که باید دفاع از ارزش‌ها برای او ضرورت و اهمیت داشته باشد. حضرت امیر المؤمنین(ع) در آن نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشتند: وَ أ...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب هفتم محرم الحرام - 97

26 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بسم الله الرحمن الرحیم در برخی موارد به نام غیرت، سخت‌گیری‌هایی نسبت به خانواده انجام می‌شود در حالی که غیرت نیست. غیرت، مبتنی بر محبت است؛ ولی سخت‌گیری‌هایی که اتفاق می&zwnj...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : عصر روز ششم محرم الحرام - 97

26 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : عصر روز پنجم محرم الحرام - 97

24 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب ششم محرم الحرام - 97

24 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بسم الله الرحمن الرحیم مؤلفه چهارم در ساخت جامعه شایسته بر مبنای اصل اخوت، مسأله غیرت است.غیرت، یک واکنش مبتنی بر محبت است. تا زمانی که انسان نسبت به چیزی محبت نداشته باشد نسبت به آن مسأله، واکنش غیر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : عصر روز چهارم محرم الحرام - 97

24 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب پنجم محرم الحرام - 97

23 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بسم الله الرحمن الرحیم سومین مؤلفه اخوت، بحث حلم است. حلم یعنی نفس انسان به اطمینان و آرامشی برسد که در برخورد با ناملایمات از غضب باز بماند و خشمگین نشود.حلم با کظم غیظ تفاوت دارد. در کظم غیظ، شما...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : عصر روز سوم محرم الحرام - 97

23 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب چهارم محرم الحرام - 97

23 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بسم الله الرحمن الرحیم مؤلفه دوم اخوت، سخاوت است. «سخاوت یعنی انسان در موارد لازم به طور شایسته، دست و دل بازی کند و از امکانات مادی و معنوی خودش، دیگران را بهره‌مند سازد». امام ص...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : عصرهای دهه اول محرم - 96

22 شهریور 1397 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :