فهرست مطالب سایت

نتایج جست و جوی شما :


عنوان مطلب : ثبت نام رشد پسران (13 تا 17سال)

تاریخ انتشار : 09 تیر 1398

خلاصه مطلب :

ثبت نام مرکز رشد پسران سنین 13 تا 17 سال: بنيـاد فـارِس المؤمنين به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی- تربيتی برای نوجوانان 13 تا 17  سال با رويکرد رشد و شکوفايی جنبه‌های دينی و ارزشی، فن...