به‌ بندگانم بگو من، خداوند بخشنده و رحیم هستم

انتشار در تاریخ 11 شهریور 1396