#اعلام_برنامه

شـب‌های مـاه رمضـان

هر شب ، از ساعت 23

مناجات:
حاج مصطفی سماواتی

سخنرانی:
اسـتاد علـوی تهـرانی

ا**********ا

ظهـرهای مـاه رمضـان

هر روز ، بعد از نماز ظهر و عصر

سخنرانی:
اسـتاد حسـین انصـاریان

ا*********ا

خیابان کارگرشمالی
مسجد حضرت امیـر علیه السلام
.

 

 پخش زنده صوتی جلسه:
 http://fares.ir/live
 

 

 

 

بزرگترین واجب الهی

تنها فرقۀ اهل نجات

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

راه نجات