اعلام_برنامه#

عصرهای دهه اول محرم ۱۴۰۳
از یکشنبه ۱۷ تیر بمدت ۱۰ روز
از ســــــاعت ۱۷:۳۰ تــــــا ۱۹:۳۰
زیارت عاشورا :
حاج حسین ارضـــی
مداحی :
حاج مصـــطفی سمـــاواتی
سخنرانی :
استاد حســـین انصـاریان
خ فاطمی غربی، خ اعتمادزاده
حسینیه آیت الله علوی تهرانی
--------------------

شبــهای دهه اول محرم ۱۴۰۳
از شنبه ۱۶ تیر بمدت ۱۰ شب
بعــــد از نماز مغرب و عشاء
زیارت عاشورا :
حاج حسین ارضـــی
سخنــــــرانی و مقتــــــل‌خوانـــی :
استاد سیدمحمدباقر علوی تهرانی
مداحـــی :
حـــاج حیـــدر خمســه
کربلایی سیدمحمدرضا نوشــــه‌ور
خیـابـان کـارگــــر شـمـــالــی
مسجـد حضـرت امیــــر (ع)
--------------------
پخش زنده جلسه 
 http://fares.ir/live
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بزرگترین واجب الهی

تنها فرقۀ اهل نجات

خدا در هر شرایطی روزی رسان است .

راه نجات