رسیدگی به شکایات
چنانچه از نحوه ارائه خدمات بنیاد فارس المومنین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه پرسنل، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصا ذی نفع آن هستید و از مدیریت بنیاد درخواست رسیدگی داشته باشید می توانید شکایت خود را با تلفن های ٦٦٩٢٣٢٣٤ - ٠٢١ یا از طریق فرم موجود در بخش ارتباط با ما در میان گذاشته، یا به نشانی: تهران خیابان کارگرشمالی ، خیابان گردآفرید (خ مجاور مسجد حضرت امیر ع) ، پ 9 مراجعه یا مکاتبه نمایید،  تا طبق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.
همچنین بنیاد فارس المومنین (ع) آماده دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده شما مشتریان و همراهان ارجمند، از طریق راهگاه های مزبور می باشد.