فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : شهادت امام حسن عسکری ع - ۱۴۰۰

23 مهر 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت امام حسن عسکری ع - ۱۴۰۰

20 مهر 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

مجلس عزاداری در شب شهادت امام حسن عسکری (ع)    پنجشنبه ۲۲ مهر، از ساعت ۱۹ تا ۲۱ زیارت عاشورا حاج حسین ارضیسخنرانی استاد سیدمحمدباقر علوی تهرانیمداحی کربلایی حمید علیمی   مکان ب...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت امام رضا - 1400

16 مهر 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس عزاداری در روز 28 صفر - 1400

13 مهر 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شهادت حضرت امام رضا - 1400

13 مهر 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

مجلس عزاداری شهادت حضرت امام رضا (ع)  پنجشنبه ۱۵ مهر، از ساعت ۱۹ تا ۲۱زیارت عاشورا حاج حسین ارضیسخنرانی استاد سیدمحمدباقر علوی تهرانیمداحی حاج مهدی سماواتیو حاج حامد خمسه مکان برگزاری جلسه:خیاب...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مجلس عزاداری در روز 28 صفر - 1400

11 مهر 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

مجلس عزاداری پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)  مجلس عزاداری در شب ۲۸ صفر ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۲ مهر، از ساعت ۱۹ تا ۲۱زیارت عاشورا حاج حسین ارضیسخنرانی استاد سیدمحمدباقر علوی تهرانیمداحی حاج حید...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شام غریبان حسینی ۱۴۰۰

29 مرداد 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب عاشورا محرم الحرام ١۴۰۰

28 مرداد 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب تاسوعا محرم الحرام ١۴۰۰

27 مرداد 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب هشتم محرم الحرام ١۴۰۰

26 مرداد 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب هفتم محرم الحرام ١۴۰۰

25 مرداد 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : شب ششم محرم الحرام ١۴۰۰

24 مرداد 1400 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :  کلمات کلیدی :