فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 25

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِاَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ عَلی عِترَتِهِ الطّاهِرینَ وَ اللَّعنُ الدائِمُ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ م...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 24

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِاَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ عَلی عِترَتِهِ الطّاهِرینَ وَ اللَّعنُ الدائِمُ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ م...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 23

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِاَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ عَلی عِترَتِهِ الطّاهِرینَ وَ اللَّعنُ الدائِمُ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ م...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 22

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِاَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ عَلی عِترَتِهِ الطّاهِرینَ وَ اللَّعنُ الدائِمُ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ م...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 21

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِاَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ عَلی عِترَتِهِ الطّاهِرینَ وَ اللَّعنُ الدائِمُ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ م...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 20

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِامام سجاد(ع) بعد از واقعۀ کربلا فرمودند در تمام مکه و مدینه، بیست‌ خانواده طرفدار ما اهل بیت(ع) نیستند. این همان کلام امام صادق(ع) است که فرمودند: تعداد کمی از...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 19

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِتبرّی چیست؟ و به چه چیزی تحقق پیدا می‌کند؟ و چه اعمالی دارد؟ یکی از مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ دین بعد از ولایت اهل بیت و تبرّی، مسألۀ تسلیم اهل بیت بودن ا...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 18

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِجایگاه برائت در دین کجا است؟ یک امری است متعلق به دین و یا حقیقت دین است؟ از امام باقر(ع) سؤال کردند که آن دین مقبول که اعمال در سایه آن دین پذیرفته می‌شود کدام...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 17

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِاَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ عَلی عِترَتِهِ الطّاهِرینَ وَ اللَّعنُ الدائِمُ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ م...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 16

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِدر نهج البلاغه آمده است: زمانی که جنگ صفین پایان گرفت، حضرت دیدند که در دروازۀ شهر و درون شهر، مردم معاویه را ناسزا می‌گویند. حضرت فرمودند: من خوشم نمی‌آید...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 15

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِبحث ما در دشنام و ناسزا به این جا رسید که فرمودند: عامل ناسزاگویی به والدین خودتان نباشید. طوری رفتار نکنید که باعث بشوید به پدر و مادر شما فحش بدهند. گاهی خود انسان...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : ظهرهای ماه مبارک رمضان 96 - جلسه 14

25 شهریور 1399 : تاریخ انتشار

خلاصه مطلب :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِبحث ما در دشنام و ناسزا و فحش و تفحش و سب بود. یعنی الفاظی که در علم اخلاق همگی به یک معنا هستند و از مصادیق سوء خلق به شمار می‌آیند. یک نکته‌ای را راجع به...  کلمات کلیدی :