بنیاد فارس المومنین یک بنیاد مردمی بوده که با هدف توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی بنا نهاده شده است و تا به امروز با لطف خدا و ائمه معصومین توانسته به فعالیت های خود در زمینه های فرهنگی مذهبی خود ادامه دهد . امید است با یاری خدا و لطف بی حد شما مردم بتوانیم هر روز مجموعه بهتر از گذشته داشتته باشیم

support@fares.ir

info@fares.ir