فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 16

تاریخ انتشار : 07 اسفند 1396

خلاصه مطلب :

حضرت رسول (ص) فرمودند: " اگر خداوند، خیر را برای بندهای از بندگانش اراده کرده باشد قفل قلب او را باز میکند و در آن، یقین و راستی را قرار میدهد". قرآن کریم در سوره مبارکه محمد آیه 24 میفرماید: " آیا آن...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 15

تاریخ انتشار : 28 بهمن 1396

خلاصه مطلب :

نکته مهم: امام سجاد (ع) در جمله دوم دعا عرض کردند: " و ایمان من را به عالیترین مراتب ایمان برسان" و در جمله سوم عرض کردند: " یقینم را به کاملترین حد برسان". رابطه این دو فراز دعای مکارم با هم چیست؟ چر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 14

تاریخ انتشار : 26 بهمن 1396

خلاصه مطلب :

معنای حقیقی ایمان تسلیم است؛ اگر به خدا ایمان داریم در مقابل خدا تسلیم هستیم. تسلیم در مقابل خدا بودن یعنی در مراتب بیست و دو گانه توحید قرار داریم.بعضی از مراتب بیست و دوگانه توحید: توحید در محبت یعن...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 13

تاریخ انتشار : 14 بهمن 1396

خلاصه مطلب :

حضرت سجاد علیه السلام در جمله سوم دعای مکارم الاخلاق عرض می کنند: "و یقین مرا بالاترین مرتبه یقین قرار بده" خداوند در معراج، اسم آسمانی را پیامبر را صدا میزند. و میفرماید: "ای احمد آیا می دانی به خاطر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 12

تاریخ انتشار : 07 بهمن 1396

خلاصه مطلب :

یکی از روایاتی که خواندیم از پیامبر بود که پیامبر، به کمال ایمان رسیدن را به واسطه پیدایش صد و سه خصوصیت دانسته بودند که به فعل و عمل و ظاهر و باطن در هر فردی باز میگشت. من آن صد و دو مورد را میخوانم...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 11

تاریخ انتشار : 29 دی 1396

خلاصه مطلب :

ایمان از مرحله معرفت شروع میشود و به عمل می رسد. قرآن کریم در سوره مبارکه حجر آیه 99 در مورد این پایان عمل میفرماید: "و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [= مرگ‌] تو فرا رسد!" یعنی: پرستش نسبت به حضر...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 10

تاریخ انتشار : 23 دی 1396

خلاصه مطلب :

ایمان، همان تسلیم است. جایگاه تسلیم، قلب است. بنابراین زمانی ایمان محقق میشود که اولاً به قلب رسوخ پیدا کرده باشد. خداوند در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 41 می فرماید: " ای فرستاده (خدا)! آنها که در مس...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 09

تاریخ انتشار : 15 دی 1396

خلاصه مطلب :

در سوره مبارکه زخرف آیه 69 میفرماید که ایمان همان تسلیم است: "همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند" اصلاً ایمان را مترادف با تسلیم میگیرد. بنابراین اگر ما بخواهیم بدانیم اعتقادمان از نظ...  کلمات کلیدی :