فهرست مطالب سایت


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 24

تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1397

خلاصه مطلب :

پیامبر(ص) به معاذ فرمودند: پرونده عمل هر کسی را از آسمانها به یک دلیلی بر میگردانند؛ یک کسی را به خاطر غیبت، یک کسی را به خاطر عُجب، یک کسی را به خاطر تکبر... اگر چه پر از اعمال باشد و به واسطه اعمال...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 23

تاریخ انتشار : 08 اردیبهشت 1397

خلاصه مطلب :

عمل مقبول یعنی آنچه که خدا قبول میکند، علاوه بر اینکه باید حسن فعلی داشته باشد باید حسن فاعلی هم داشته باشد. یعنی باید دارای نیت باشد. شکل کار هم باید معلوم باشد. بر این اساس از ساحت مقدس رسول گرامی،...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 22

تاریخ انتشار : 01 اردیبهشت 1397

خلاصه مطلب :

امام سجاد(ع) در دعای مکارم الاخلاق در بند اول، در جمله چهارم به خداوند عرض میکنند: " و نیت مرا به نیکوترین نیتها برسان" هر عملی علاوه بر اینکه لازم است حُسن فعلی داشته باشد یعنی آن عمل خودش یک عمل نیک...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 21

تاریخ انتشار : 01 اردیبهشت 1397

خلاصه مطلب :

حقیقت انسانانسان، حقیقتی است که خداوند او را از دو بُعد خلق کرده است؛ یک بخشی از حقیقت او مادی است که جسم او است. عنصر دومش یک عنصر معنوی و مجرد است. مجرد یعنی اینکه مادی نیست. قابل رؤیت نیست و درک با...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 20

تاریخ انتشار : 21 فروردین 1397

خلاصه مطلب :

امام سجاد (ع) در در دعای مکارم به خداوند عرضه میدارند: " نیت من را به نیکوترین نیتها برسان." همه چیزش را در مرتبه عالی میخواهند. یقین را در بالاترین مراتب، ایمان را در کامل‌ترین رتبه می خواهند و...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 19

تاریخ انتشار : 27 اسفند 1396

خلاصه مطلب :

حضرت رسول (ص)، موارد یقین را که باید به آنها اعتقاد و باور داشت را در یک حدیث، در شش امر منحصر کردهاند: مورد اول: " به حقانیت خداوند یقین پیدا کند و به او ایمان بیاورد" مورد دوم: " یقین داشته باشد که...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 18

تاریخ انتشار : 18 اسفند 1396

خلاصه مطلب :

اگر کسی بخواهد آرزوهای طولانی را از بین ببرد راهش یقین است. یقین، یک حقیقت است؛ ولی اگر ایجاد شد همه امور فضیلتی و ارزشی ایجاد میشود و اگر ایجاد نشد، آن فضائل با ذکر درست نمی-شود.ذکر، یک عبادت آسان اس...  کلمات کلیدی :


عنوان مطلب : مکارم اخلاق ، جلسه 17

تاریخ انتشار : 12 اسفند 1396

خلاصه مطلب :

حضرت رسول (ص) در حدیث جلسه قبل فرمودند: " آنچه را در آن سکنی نمی گیرید نسازید، آنچه را که نمی خوريد جمع نکنید و بپرهيزيد از خدائى كه به سوى او بر مى‏گردید"پرسش: حضرت امیر المؤمنین که باغهای فراوان...  کلمات کلیدی :